Reglementen

Academiereglement

Het actuele academiereglement van de kunstenacademie kan je hier nalezen. Je vindt er o.a. bepalingen over de aan- en afwezigheid van leerlingen, de organisatie van de lessen of vervangende activiteiten, de leefregels die gelden in de academie, ...

Alternatieve leercontext

Leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs kunnen een deel van hun leerervaring opdoen buiten de schoolmuren van de academie, vergelijkbaar met werkplekleren in het secundair onderwijs. De overheid noemt deze formule ‘leren in Alternatieve LeerContext (ALC)’.

Ook in onze kunstenacademie kan bv. een leerling muziek op die manier vragen om het vak groepsmusiceren te vervangen door het regelmatig bijwonen van de repetities van de harmonie of fanfare. Deze vorm van leren beperkt zich overigens niet tot Muziek, maar kan voor elk domein. Wel is het zo dat die vereniging steeds aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Die zijn terug te vinden in het toetsingsinstrument en afsprakenkader. De verantwoordelijke van jouw vereniging kan je daarbij helpen. Hij of zij is ook de administratieve schakel tussen jou en de verantwoordelijke van de kunstenacademie, terwijl de artistieke leider (dirigent, ...) instaat voor jouw evaluatie. Indien je hiervoor een aanvraag wenst te doen, vul dan het formulier via onderstaande link in:

Aanvraagformulier ALC : https://forms.gle/rfBLh3mm5RSFeBir8

Voorwaarden voor de leerling:

  • Je bent stipt aanwezig op activiteiten (repetities, concerten, ...) van je vereniging.
  • De aanvraag geldt steeds voor één schooljaar.
  • Je blijft beschikbaar om mee te werken aan projecten van de school als daar nood aan is.