Inschrijvingsgeld

 

 Inschrijvingsgeld Normaal

 Verminderd (attest  vereist)

 Tot 18 jaar

 € 68 + € 20 € 44 + € 20

 18 - 24 jaar

 € 134 + € 20 niet van toepassing

 Vanaf 25 jaar

 € 318 + € 20 € 134 + € 20

 Domein muziek

 + € 9,50 + € 5,50

 Instrument/zang-initiatie

 € 250 niet van toepassing

 

 • Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs
  • Bij uitschrijving voor 30 september wordt het inschrijvingsgeld terug betaald
 • Werkingskost (éénmalig per leerling): € 20
 • Bijdrage SEMU voor het domein muziek (voor kopieën van partituren): € 9,50 / € 5,50 (verminderd tarief)

Verminderd tarief inschrijvingsgeld

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen. Elke aanspraak dient te worden gestaafd door een attest. Dit moet op het secretariaat binnengebracht worden vóór 30/9. De academie betaalt het teveel betaalde geld terug na ontvangst van het bewijsstuk. Voor meer info over bv. het correcte attest kan u steeds het secretariaat contacteren.

Wanneer heb je recht op een verminderd tarief?

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn
 • Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
 • Een leefloon van het OCMW ontvangen (of gelijkgesteld);
 • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (minstens 4 punten op pijler 1);
 • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minstens 66%);
 • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet (het vereiste attest + attest samenstelling gezin);
 • 18- tot 24-jarigen (identiteitskaart meebrengen);
 • Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld als:
  • op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie (attest samenstelling gezin en attest andere academie);
 • Voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie (attest andere academie)

Verschillende attesten kan je digitaal afhalen bij de bevoegde diensten: