Inschrijvingsgeld

 Inschrijvingsgeld

 Normaal tarief
 Verminderd tarief (attest vereist) UiTPAS tarief (attest vereist)

 Tot 18 jaar

 € 94 € 69 € 18,80

 18 - 24 jaar

 € 165 niet van toepassing € 33

 Vanaf 25 jaar

 € 363 € 165 € 72,60

 Domein muziek

 + € 10,30 + € 5,90 + € 2,06

 Instrument/zang-initiatie

 (enkel op aanvraag)

 € 270 niet van toepassing niet van toepassing

 Vrije leerling

 (enkel op aanvraag)

 € 50 niet van toepassing niet van toepassing

 Deze tarieven bestaan uit

 • het inschrijvingsgeld, zoals bepaald door het Ministerie van Onderwijs, en
 • een werkingskost van € 20 (voor het normaal en verminderd tarief, € 4 voor het UiTPAS tarief).

 

Leerlingen Muziek betalen bij hun inschrijving ook meteen

 • een SEMU-bijdrage voor kopieën van partituren en,
 • indien zij MCV volgen, het MCV-boek (€ 22 voor het normaal en verminderd tarief, € 4,40 voor het UiTPAS tarief).

Voor de instrumentlessen dient een instrument gehuurd of gekocht te worden (niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld).

 

Leerlingen Dans kopen in september het verplichte dansuniform tijdens de pasdagen in de academie. De prijslijst vind je hier.

 

Het UiTPAS tarief geldt enkel voor inwoners van Asse, die inschrijven in een vestigingsplaats in Asse.

 

Welke attesten geven recht op het verminderd tarief

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn (Attest "Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs" aan te vragen via https://www.vdab.be/mijnloopbaan)
 • Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
 • Een leefloon van het OCMW ontvangen (of gelijkgesteld);
 • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (minstens 4 punten op pijler 1);
 • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minstens 66%);
 • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet (het vereiste attest + attest samenstelling gezin te verkrijgen via https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/#);
 • 18- tot 24-jarigen (identiteitskaart meebrengen);
 • Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld als:
 • Voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie (attest andere academie) - ENKEL VOOR JONGEREN

Het verminderd tarief wordt pas toegekend na ontvangst van het correcte attest. Attesten worden aanvaard t.e.m. 30 september 2022.

 

Welke attesten geven recht op het UiTPAS tarief

 • attest van verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds
 • attest van collectieve schuldbemiddeling
 • attest van budgetbeheer

Om van het UiTPAS tarief gebruik te maken, dient een UiTPAS aangekocht te worden aan €1 (in de academie of bij een andere partner). Het UiTPAS tarief wordt pas toegekend na ontvangst van het correcte attest. Attesten worden aanvaard t.e.m. 30 september 2022.