Aanvragen

De meeste inschrijvingen kan je online zelf in orde maken, maar voor sommige inschrijvingen moet je een aanvraag indienen.

Pas na goedkeuring door de directeur kan je ingeschreven worden voor dat specifieke vak, optie of studierichting.

Vul het desbetreffende aanvraagformulier in als je een van onderstaande vakken/opties wil volgen:

 

 

 

 • Tweede optie
  • Aanvraagformulier: https://forms.gle/wZnUevwCuwKJxDJq9
   • Je vult dit aanvraagformulier in als je bv. volgende lessen wil kunnen combineren
    • hedendaagse dans + klassieke dans
    • verteltheater + theater
    • audiovisueel atelier + beeldatelier
 • Alternatieve leercontext
  • Aanvraagformulier: https://forms.gle/rfBLh3mm5RSFeBir8
  • Binnen het domein muziek kan je een aanvraag indienen om het vak groepsmusiceren te vervangen door het regelmatig bijwonen van de repetities van een harmonie, fanfare of koor. Op de website onder het item  'Onze academie – Reglementen'  vind je alle info terug. Indien je hiervoor een aanvraag wenst te doen, vul dan het bovenstaande aanvraagformulier in.

!!! Opgelet: Ook al volgde je vorig schooljaar ook twee opties of een tweede instrument, dan dien je toch jaarlijks een nieuwe aanvraag in. Dit is geen verworven recht.

De aanvragen voor een tweede instrument of tweede optie muziek worden pas eind september behandeld.

Voor tweede opties in het domein dans en woord wordt u vroeger op de hoogte gebracht. U ontvangt een bericht van ons.