naar inhoud

Instrumentinitiatie

Instrumentinitiatie voor 6 en 7 jarigen in Asse, Affligem, Opwijk en Ternat vanaf 01/09/2016

De gemeentebesturen van Asse, Affligem, Opwijk en Ternat subsidiëren mede de organisatie van instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar.

In Asse zijn er max. 8 lestijden, in Affligem, Opwijk en Ternat er 4 lestijden voorzien.

Per ingericht lesuur dienen er min. 2 leerlingen en max 3 leerlingen ingeschreven te zijn.

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250 + werkingskost € 20 + SEMU € 9 voor een volledig schooljaar.

Vermits elke deelnemende gemeente de subsidiëring voorziet in zijn gemeente is het evident dat de leerling inwoner is van de subsidiërende gemeente, bijvoorbeeld een leerling instrumentinitiatie in Asse is inwoner in Asse enz.

Vermits er een beperkt aantal uren instrumentinitiatie ingericht kunnen worden zullen misschien niet alle aanvragen/ voorkeuren ingewilligd kunnen worden.