naar inhoud

Vakken Beeldende en Audiovisuele Kunsten

eerste, tweede en derde graad

BEELDATELIER

In een ontspannen en voor de kinderen speelse sfeer stimuleren we creativiteit en beeldende vormgeving. We vertrekken vanuit de belevingswereld van de kinderen en jongeren en ontdekken verschillende culturen, de kunstgeschiedenis en actualiteit.

In de ateliers werken we met een ruime waaier aan materialen en technieken: teken- en schildertechnieken, potlood, bister, acryl, boetseren, grafiek, monodruk, textiel, assemblages, driedimensionaal, gips, hout, audiovisuele kunsten,... We verwerven inzichten in waarneming, verhouding, kleur, vorm, compositie en ruimte. Eveneens worden de leerlingen uitgedaagd in het maken van eigenzinnige creaties en het uitdrukken van onze innerlijke verbeelding en persoonlijke expressie.

Authenticiteit, verbeelding, vakmanschap en artistieke ontplooiing staan centraal. De begeleiders streven naar de ontwikkeling van een open kijk op de wereld. Ieder kunstwerk vertelt een verhaal.

AUDIOVISUEEL ATELIER

In het audiovisueel atelier stimuleren we creativiteit en een audiovisuele vormgeving. We verkennen boeiende thema’s uit de omringende werkelijkheid en ontdekken verschillende culturen, de kunstgeschiedenis, de (teken)filmcultuur en actualiteit. Kinderen en jongeren ontwikkelen een open kijk op de wereld.

De ateliers in de eerste, tweede en derde graad werken met audiovisuele toepassingen zoals animatiefilm, fotografie en film. Leerlingen leren bijvoorbeeld een film maken en onderzoeken hoe ze ideeën omzetten in filmtaal. We leren omgaan met computers, camera’s, digitale apparatuur, programma’s, een storyboard, klank. De leerlingen verkennen eveneens verschillende beeldende vaardigheden. Tekentechnieken, collages en driedimensionale vormgeving komen ruim aan bod en worden in animatiefilm geïntegreerd.

In de ateliers van de derde graad verwerven de leerlingen naast de audiovisuele toepassingen, ook een basisinzicht in grafische en digitale beeldverwerking.

Ideeën worden met audiovisuele toepassingen omgezet tot een authentiek product.

 

vierde graad

LEVEND MODEL

“Tekenen naar levend model is beter voor de hersenen dan Sudoku. Iedere tekening is een nieuwe uitdaging voor verschillende delen van het brein” (uit ‘How to stay young’, een BBC-documentaire)

In de kunstgeschiedenis is het menselijk lichaam een inspiratiebron voor veel kunstenaars geweest én een fascinerend studieobject. Elke pose is weer anders, elke beweging biedt nieuwe perspectieven. Het silhouet, de lichtinval, de richting, de proporties, … veranderen allemaal.

In het atelier ‘levend model’ is het oefenen in observeren zeer belangrijk. Met de hulp van constructie en hulplijnen krijg je inzicht in hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt. Stap voor stap leren we een beeld opbouwen. Voorkennis is niet vereist.

We werken met verschillende materialen zoals potlood, houtskool, pen, inkt, bister, verf, krijtpotlood … op uiteenlopende ondergronden zoals papier, karton, doek.

In de lessen ‘levend model’ is het ontwikkelen van een natuurgetrouwe weergave belangrijk, maar wordt ook belang gehecht aan expressiviteit en interpretatie van het begrip ‘levend model’.

 

TEKENKUNST

Tekenkunst is een kunstvorm met een rijke waaier aan expressiemogelijkheden. Tekenkunst is de eerste plaats leren kijken, het ontwikkelen van eigen creaties en het uitdrukken van je innerlijke verbeelding. We vertrekken vanuit de werkelijkheid waar de waarneming wordt gestimuleerd. Daarbij worden beeldaspecten zoals compositie, verhouding, opbouw, perspectief, belichting,… uitgediept. Anderzijds concentreren de opdrachten zich op de avontuurlijke vorm van tekenen; het experiment, de interpretatie en de zoektocht naar een persoonlijk signatuur.

In het atelier ‘tekenkunst’ worden diverse onderwerpen behandeld en verschillende materialen en technieken gehanteerd zoals potlood, inkt, houtskool, pastel, krijtpotloden, aquarel, monotype, …

Leerlingen die zich inschrijven voor de optie ‘tekenkunst’ volgen eveneens het atelier ‘levend model’.

 

SCHILDERKUNST

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie en het métier, maar is nog steeds heel actueel. Kleur, lijn, licht, maat, expressie … De schilderkunst speelt in op een rijke traditie binnen de westerse kunst en slaagt erin zich steeds opnieuw te definiëren.

Het atelier ‘schilderkunst’ is een plaats van onderzoeken en experimenteren; zowel inhoudelijk (verdieping in diverse onderwerpen, het zoeken naar betekenis), technisch (onderzoek van al dan niet actuele schildertechnieken) als vormelijk (begrip van de hedendaagse kunstpraktijk en eigen beeldvorming). De opdrachten concentreren zich wisselend op één of meerdere van deze accenten waardoor waarneming, inzichten en beeldende uitdrukkingsmiddelen worden verruimd. In het atelier word je begeleid in je zoektocht naar een persoonlijke visie en een eigen beeldtaal, of die nu sterk aansluit bij een plastische traditie of meer abstract is. De beleving van wat je wil uitdrukken, staat hierbij centraal.

Leerlingen die zich inschrijven voor de optie ‘schilderkunst’ volgen in het eerste jaar eveneens het atelier ‘tekenkunst’. In het tweede jaar volgen de studenten het atelier ‘levend model’. Vanaf het derde jaar volgen de leerlingen uitsluitend het specifiek artistiek atelier ‘schilderkunst’.

 

KERAMIEK

Keramiek is geëvolueerd tot een uitdrukkingsmiddel met veel mogelijkheden: muraal werk, gebruiksgoed, draaiwerk, sculpturaal werk, installaties en design. 

Stapsgewijs en op eigen ritme word je begeleid om de knepen van het vak keramiek te leren. In de eerste jaren wordt er aan de hand van ruime en open opdrachten een degelijke technische basis qua opbouw, vormgeving, textuur en kleur gelegd.
Duimpotjes, opbouwtechnieken zoals kleirollen en kleiplaten, mouleren, het aanbrengen van texturen, de studie en het aanbrengen van kleur op keramisch werk (oxiden, engobes en glazuren) en alternatieve stooktechnieken (vb. raku) zijn enkele voorbeelden die in het eerste jaar al aan bod komen. In de verdere studiejaren worden de open opdrachten persoonlijker en complexer.

Door het aanreiken van open opdrachten en artistieke voorbeelden, historische en actuele, schept u eigen creaties waarin de persoonlijkheid benadrukt wordt. Je wordt aangemoedigd om een eigen unieke stijl en vormtaal te ontwikkelen.

Binnen deze opleiding is het creatieproces even belangrijk als het eindresultaat. In dit process wordt er geïnspireerd, geschetst, onderzocht en geëxperimenteerd. Er wordt verwacht dat je een atelierdagboek aanlegt om jouw persoonlijke zoektocht visueel te maken. Zowel het (na)denken, het kritisch beschouwen en reflecteren worden besproken. In de verdere studiejaren krijgen het presenteren van je werk en de beeldende communicatie naar publiek toe, steeds meer aandacht. 

Het atelier keramiek biedt een waaier aan kennis, inzichten en vaardigheden die een andere wereld voor ieder zal openen!

 

GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE

Het atelier ‘grafisch ontwerp en illustratie’ is een artistieke en toegepaste opleiding. Lay-out, typografie, het maken van affiches, folders, postkaarten, logo-ontwerp, boekontwerp, … worden behandeld. We experimenteren en onderzoeken de kracht van een afbeelding. Doorheen de opdrachten worden we begeleid in het vinden van een eigen stijl en groeien we tot zelfstandige creatieve ontwerpers.

Het maken van illustraties gebeurt zowel op papier, met de hand en met vindingrijke toepassingen van verschillende beeldende technieken als in grafische programma’s Illustrator, InDesign en Photoshop..

Leerlingen die zich inschrijven voor de optie ‘grafisch ontwerp en illustratie’ volgen in het eerste jaar eveneens het atelier ‘tekenkunst’.

 

http://www.kunstenacademie.asse.be/product/623/uurroosters