naar inhoud

Vakken dans

Algemene Artistieke bewegingsleer (A.A.B.L.)

Hier leert men de basisopleiding van de klassieke danstechniek.
De leerling krijgt hier de nodige technische en artistieke bagage om in de klassieke dans verder te groeien. Er is ook de mogelijkheid om door te stromen naar een andere dansdiscipline.

Artistieke Training (A.T.)

De leerstof en de techniek aangebracht in de les AABL wordt hier uitgewerkt in artistieke dansoefeningen en choreografieën. De nadruk ligt hier op het creatieve.

Klassieke dans

Na de basisopleiding wordt de klassieke danstechniek verder uitgebouwd. Deze lessen worden opgesplitst in de technische dansles (AABL), en de artistieke, choreografische dansles (AT). 

Hedendaagse dans

Een combinatie van releasetechniek en limontechniek. Improvisatie en creatie.
Vanuit de natuurlijke houding en bewegingen wordt dans opgebouwd.