naar inhoud

Vakken woord

In WOORDATELIER starten we het parcours van spreken en spelen voor een publiek. Onze stem is een instrument en wordt ook zo behandeld: we leren een juiste houding, juiste ademtechnieken en juist te articuleren, zodat we van daaruit kunnen spelen met de taal in al haar rijkdom. Via oefeningen helpen we je je nieuwsgierigheid, je fantasie en emoties en je contact met het publiek te ontwikkelen en samen te werken met anderen. Ieder is welkom met zijn of haar unieke persoonlijkheid.

In WOORDSTUDIO werken we zowel met prozateksten als met poëzie. We leren deze teksten analyseren, begrijpen en ze zodanig te brengen dat het publiek ze kan voelen en er een houding kan tegenover aannemen. Er is een grote aandacht voor zowel de ontwikkeling van de gedachte achter de tekst als van het uiten van deze gedachten en gevoelens naar een publiek toe. We ensceneren deze teksten en gaan ermee voor een publiek staan.

In DRAMASTUDIO leren we via verschillende improvisatieoefeningen wat spelen precies inhoudt. We stellen ons via personage, plaats van handeling, voorwerp, eigen lichaam, tegenspeler, tijd en enscenering die vraag. Talloze kleinere en grotere oefeningen leren ons het spelen binnen een geïmproviseerd kader kennen en hoe we dat vorm kunnen geven.

In WOORDLAB sluiten we aan bij de vaardigheden en behoeften van de volwassen leerlingen. We ontwikkelen de stem als instrument en leren haar gepast gebruiken voor een publiek. We analyseren teksten, leren omgaan met uiteenlopende genres als poëzie, proza, redevoeringen, …  en brengen die voor toeschouwers. We maken interviews en leiden discussies. Daarnaast maken we kennis met de beginselen van het theater: hoe maak je contact met je publiek, ontwikkel je présence op scène, kan je improviseren en bouw je dramatische spanning op? Je onderzoekt je creërende mogelijkheden.

In VERTELTHEATER-STEMREGIE zetten we het parcours van woordstudio verder. In VERTELTHEATER is er veel aandacht voor zowel de ontwikkeling van de gedachte achter de tekst, als van het uiten van deze gedachten en gevoelens naar een publiek toe. We ensceneren deze teksten ook en gaan ermee voor een publiek staan.

In STEMREGIE leren we hoe we het spreken kunnen inzetten als wapen, maar evengoed als de ultieme verleiding. We analyseren toespraken en teksten van beroemde voorbeelden, maar formuleren ook onze eigen teksten als een toespraak, in een discussieforum, als een pittig debat over een gecontesteerd onderwerp of als redevoering voor een massa mensen. We leren wat het is een interview te geven en hoe je dat goed doet. In dit vak wordt de taal het middel waarmee de spreker zijn ultieme doel tracht te bereiken.

In SPELTHEATER onderzoeken we via geschreven stukken en vastgelegde rollen hoe we aan karakterontwikkeling kunnen doen, hoe we de grote verhalen op een heldere, doch complexe manieren verteld en gespeeld krijgen, hoe we ons in de verschillende rollen kunnen leren inleven, hoe we de geschreven dialogen vorm kunnen geven en hoe we de onderliggende gedachten en menselijke verhoudingen op een interessante en spannende manier aan een publiek kunnen tonen.

In DRAMALAB bestuderen we het materiaal dat in onze andere vakken gegeven wordt. We bekijken en lezen er teksten, gaan naar voorstellingen en debatten. We bestuderen de werking en technieken van de podiumkunsten en onderzoeken samen waarom voorstellingen meer of minder geslaagd zijn.

In THEATER MAKEN gaan we samen toonmomenten bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. We werken hiervoor in projecten. We leren ons eigen creatieve potentieel kennen en leren hoe we dit voor de podiumkunsten vorm kunnen geven. We gaan op zoek naar de meest gepaste vorm om ons verhaal te vertellen. Daarvoor maken we kennis met de technieken en grondbeginselen van theater: het gebruik van tijd & ruimte, het opstellen van een goed scenario of draaiboek, muziek- en lichtplan, het ontwerpen en kiezen van kostuums, rekwisieten en decors, het coachen van acteurs,… Tenslotte bedenken we strategieën om onze projecten bekend te maken en aan de man te brengen.

In SCHRIJVEN  leren we zelf onze teksten of onze poëzie te schrijven. We bestuderen de grote voorbeelden en leren via deeloefeningen greep te krijgen op grote onderwerpen als plot, personage en personageontwikkeling, ritme, stijl. We leren een goede dialoog te schrijven, de tijd verdichten of uitvergroten, een tekst structureren of de versvorm beheersen.  Kortom, we leren er schrijven en we leren ook te schrappen.

 

http://www.kunstenacademie.asse.be/product/623/uurroosters