naar inhoud

Leertraject muziek

tabel_M (grote weergave)

Kunstenacademie August De Boeck

Leertraject muziek

Op 1 september 2018 start de Kunstenacademie August De Boeck met een veranderde structuur en lespakket, omwille van wijzigingen in de wetgeving voor het deeltijds kunstonderwijs.

De opleiding muziek heeft een verschillend parcours afhankelijk van de instapleeftijd.

 • Vanaf 6 jaar: start in graad 1 met 2 jaar 1u/week
 • Vanaf 8 jaar: start in graad 2 met 4 jaar 3u/week
 • Vanaf 12 jaar: start in graad 3 met 3 jaar 3u/week
 • Volwassenen en lln vanaf 15 jaar: start in graad 2 met 3 jaar 3u/week
 • Graad 1 = nieuw
 • Graad 2 = huidige lagere graad
 • Graad 3 = huidige middelbare graad
 • Graad 4 = huidige hogere graad
 • Specialisatiegraad = nieuw

  

Wie nu reeds les volgt, gaat gewoon verder met het traject in het overeenkomstige jaar van de nieuwe structuur. In de vierde graad gaan leerlingen instrument of zang verder met de optie vertolkend muzikant. Wie creërend muzikant wil volgen, start terug in het eerste jaar van de vierde graad.

Een tweede instrument kan pas aangevraagd worden vanaf de derde graad. Volg je nu twee instrumenten, dan kies je bij je inschrijving één van beide als je voorkeursinstrument. Voor je tweede instrument word je op een wachtlijst gezet. Eind september zal door de directeur een beslissing genomen worden.

Instapleeftijden moeten bereikt zijn op 31 december 2018.

Nieuwe vakbenamingen:

 • AMV = muzikale en culturele vorming graad 2
 • AMC = muzikale en culturele vorming graad 3
 • samenspel, instrumentaal/vocaal ensemble = groepsmusiceren

Graad 1

Vanaf 6 jaar

1u domeinoverschrijdende initiatie (muziek en woordkunst-drama)

(Deze graad is niet verplicht, vanaf 8 jaar start je meteen in graad 2.)

Graad 2

Vanaf 8 jaar (jongeren): duur 4 jaar

Vanaf 15 jaar (volwassenen): duur 3 jaar

1u instrument of zang + 2u muzikale en culturele vorming (MCV)

Muzikale en culturele vorming, MCV, in graad 2 is dit het voormalige AMV.

Jongeren die nog niet exact weten welk instrument ze willen spelen begin september, krijgen tot 15 september tijd om hun definitieve keuze door te geven aan het secretariaat.

Wil je starten met een nieuw instrument, en heb je reeds AMV achter de rug ?

 • instrument van dezelfde familie volledig afgewerkt (bv. van dwarsfluit naar piccolo): start in graad 4
 • zang of instrument van dezelfde instrumentengroep minstens middelbare graad afgewerkt (bv. van cello naar viool of van sax naar klarinet): start in graad 3
 • andere instrumenten: start in graad 2, voor maximaal 2 jaar

Graad 3

Duur: 3 jaar

Optie klassiek : instrument/zang

1u instrument of zang klassiek + 1u groepsmusiceren klassiek + 1u muzikale en culturele vorming klassiek graad 3

Muzikale en culturele vorming, MCV, in graad 3 is dit het voormalige AMC. Naast de verplichte vakken kan je aanvullend ook een uur muziektheorie volgen. Dit wordt aangeraden voor leerlingen die in graad 4 de optie creërend muzikant willen volgen. Dien hiervoor een aanvraag in bij de directeur.

Wil je als pianist reeds in graad 3 kiezen voor begeleidingspraktijk piano als groepsmusiceervak? Dan volg je naast de genoemde vakken best ook muziektheorie.

Optie Jazz Pop Rock

1u instrument of zang JPR + 1u groepsmusiceren JPR + 1u muzikale en culturele vorming (MCV) JPR graad 3

Optie muziek schrijven

1u muziektheorie + 1u arrangeren + 1u instrument klassiek of Jazz-Pop-Rock

 • volg je geen instrument verder in graad 3, dan volg je voor je 3de lesuur het vak compositie

Heb je vroeger reeds 3 jaar AMT gevolgd? Dan start je meteen in de vierde graad.

Graad 4

Duur: 3 jaar

Studierichting vertolkend muzikant

Optie klassiek

1u instrument of zang klassiek + 1u groepsmusiceren klassiek (of begeleidingspraktijk piano of gitaar)

Optie Jazz-Pop-Rock (JPR)

1u instrument of zang JPR + 1u groepsmusiceren JPR

Studierichting creërend muzikant

Optie klassiek

 • 1u compositie of 1u instrument of zang + 1u muziektheorie

Optioneel op aanvraag en indien de capaciteit het toelaat : 1u compositie of 1u arrangeren,

Specialisatiegraad (beperkt aanbod)

Enkel voor uitmuntende leerlingen

Duur: 2 jaar 1u instrument + 1u naar keuze uit:

 • 1u groepsmusiceren
 • 1u compositie
 • 1u arrangeren
 • 1u muziektheorie
 • 1u muziekgeschiedenis

Doorstromers naar het hoger muziekonderwijs kunnen graad 4.2 en 4.3 en specialisatiegraad gelijktijdig afleggen.

2u instrument + 2u naar keuze uit:

 • 1u groepsmusiceren
 • 1u compositie
 • 1u arrangeren
 • 1u muziektheorie
 • 1u muziekgeschiedenis

Voor deze specialisatiegraad zijn de plaatsen beperkt, toelating onder voorbehoud tegen eind september. Kandidaten kunnen zich melden bij pedagogisch coördinator Steven Hellemans, via sec@kunstenacademie.asse.be.

De directie beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken leerkracht of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling. Het behalen van een grote onderscheiding bij het afstuderen in graad 4 is een mimimumvereiste. Verdere selectie gebeurt volgens de ranking tijdens de beoordeling en op basis van de beschikbare plaatsen.

Kandidaten zullen beoordeeld worden op hun eindexamen. Wie reeds eerder is afgestudeerd of van een andere school komt, zal een toegangsproef moeten afleggen met twee werken van een verschillend karakter op het niveau van een eindexamen (4.3, voormalige H3).

http://www.kunstenacademie.asse.be/product/623/uurroosters