naar inhoud

Theoretische cursussen

Algemene Muzikale Vorming (A.M.V .)

Het vak A.M.V. legt een algemene basis. Hoofddoel is het aanleren van een vlotte leesvaardigheid in het notenlezen. Verder wordt de gehoorvorming en het ritmisch gevoel ontwikkeld. In het vak samenzang wordt zingend musiceren vanaf het prille begin gestimuleerd.

Algemene Muziekcultuur (A.M.C .)

Aan de hand van luistervoorbeelden en partituren worden begrippen zoals melodie, harmonie, opera, jazz e.a. nader belicht en in een algemeen historisch kader geplaatst.
In de mate van het mogelijke wordt de theorie aan de realiteit getoetst door het bijwonen en in klasverband bespreken van concerten en voorstellingen.

Algemene Muziektheorie (A.M.T.) en Muziektheorie (M.T.)

Wie een muziekstuk ten volle wilt begrijpen, moet onvermijdelijk iets weten over akkoorden. Zelfs de simpelste liedjes worden begeleid met akkoorden. Zou je graag een eigen melodie willen neerschrijven? Kun je bij de melodie van een lied een begeleiding maken? Of wil je een arrangement maken van je favoriete song? Heb je al eigen muziekwerkjes geschreven en stuit je telkens op dezelfde moeilijkheden? Of wil je alleen maar meer inzicht krijgen in een compositie? Dan is de cursus AMT – MT wellicht iets voor jou. De cursus muziektheorie is geen weetjesvak, maar een doe-vak. 

Luisterpraktijk

Luisteren in de praktijk, hoe doe je dat? Zoals je naar kunstwerken moet leren kijken en van vreemde gerechten moet leren proeven, zo kan je ook naar muziek leren luisteren. Waarom worden zoveel versieringen gespeeld in de barok? Hoe zit dat toch met al die vreemde klanken in de atonale muziek? En al dat gevoel in de romantiek, hoe ontstaat dat? Luisterpraktijk is geen analyseer-het-kapot-vak, luisterpraktijk is een doe-vak, want luisteren kan je echt actief doen. En voor je het weet val je van de ene verwondering in de andere in de andere in de andere… Naast de tweewekelijkse klassikale lessen, gaan we ook actief in de mooiste concertzalen luisteren (BOZAR, DeSingel, De Bijloke, De Roma…)