naar inhoud

Het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van de Kunstenacademie “August De Boeck” Asse

1. Profiel van de Kunstenacademie

De Kunstenacademie omvat 4 studierichtingen: beeld, muziek, woord en dans en staat open voor leerlingen vanaf 6 jaar.
De Kunstenacademie is gevestigd te Asse en heeft filialen in Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat.

2. Doelstellingen van de Kunstenacademie

Het onderwijs richt zich op liefhebbers die kunst willen beoefenen in hun vrije tijd, maar ook op jongeren die zich willen voorbereiden op de opleiding tot professionele kunstenaar.
De Kunstenacademie biedt een vorming aan voor leerlingen om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Stimuleren van een open, kritische, zelfstandige en creatieve ingesteldheid. Interesse voor en deelname aan het sociaal-culturele wordt gestimuleerd en positief beïnvloed.

3. Voorwaarden tot realisatie van de doelstellingen

Het APP wordt gedragen door het hele schoolteam, de directie en de inrichtende macht.
De Kunstenacademie ondersteunt in de mate van het mogelijke socio-culturele initiatieven zonder daarbij de eigen werking uit het oog te verliezen.
De inrichtende macht, het gemeentebestuur Asse en de gemeentebesturen van de filialen verlenen de nodige steun op logistiek en financieel vlak. Dit impliceert dat gezorgd wordt voor noodzakelijke infrastructuur, voldoende didactisch materiaal, aankoop en verhuur van instrumenten, de nodige personeelsformatie en voldoende toezicht.

4. Werkvormen die kunnen leiden tot het realiseren van de doelstellingen

De Kunstenacademie organiseert voor alle studierichtingen toonmomenten. Die toonmomenten zijn voor de leerlingen een stimulans om het beste van zichzelf te geven en een belangrijk middel om een klankbord te vinden voor het eigen werk. De leerlingen ontwikkelen hier bovendien de nodige ervaring in het communiceren met een publiek. De methode van het lesgeven steunt op de verworvenheden van een kwaliteitsvolle traditie, en laat zich tegelijk voeden door de nieuwste ontwikkelingen in onze hedendaagse cultuur.
De grote waarden uit het verleden staan in verbinding met een continue actualisering, een continue samenspraak met een professionele, artistieke en academische wereld.
Activiteiten extra muros helpen de horizon van culturele en kunstzinnige inspiratie te verbreden en laten ons toe verbonden te blijven met hedendaagse ontwikkelingen.
Door het samengaan van verschillende kunsten bestaat in de school een cultuur van artistieke kruisbestuiving, een doorlopende uitwisseling van talent, kennis en kunst.
In de gemeenschappelijke vakoverschrijdende projecten wordt de artistieke kruisbestuiving op een concrete manier gerealiseerd.

Deze tekst werd gezamenlijk ontwikkeld door een delegatie van leerkrachten, coördinatoren en de directeur van de Kunstenacademie.
Asse, september 2013