naar inhoud

Inschrijvingen

 

Inschrijvingsdata voor het schooljaar 2019-2020:

Bestaande leerlingen kunnen zich online inschrijven vanaf 17/6 (16u).

Bestaande leerlingen hebben enkel voorrang op nieuwe leerlingen voor het vervolg van de opleiding als hij/zij VOOR 30/6 ingeschreven is voor het volgende schooljaar. De leerling kan zich dus niet inschrijven voor een nieuw domein.

De betaling moet volledig in orde zijn om je voorrang te laten gelden.

Alle bijkomende inschrijvingen binnen hetzelfde domein moeten aangevraagd worden via mail (sec@kunstenacademie.asse.be)

 

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf 24/6 (16u). Dit kan online en op het secretariaat van één van de vestigingsplaatsen.

 

JUNI

Asse, Asphaltcosite, Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat

Ma 24/6 16u - 19u (Opgelet! Inschrijvingen Merchtem gaan door in de sporthal)
Di 25/6 16u - 19u
Woe 26/6 14u - 19u
Do 27/6 16u - 19u (Opgelet! Inschrijvingen Merchtem gaan door in de sporthal)                                                                                         
Vr 28/6 16u - 19u

 

AUGUSTUS

Asse, Asphaltcosite, Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat

Ma 26/8 14u - 19u                                                                                                                                                                                       
Di 27/8 14u - 19u
Woe 28/8 14u - 19u
Do 29/8 14u - 19u
Vr 30/8 14u - 19u
Za 31/8 10u - 12u

 

Inschrijvingen na 1/9 zijn volgens de openingsuren van het secretariaat. Deze zijn terug te vinden op de website onder 'Praktisch'.

Inschrijvingen moeten vóór 30/9 in orde en betaald zijn. Hierna worden de inschrijvingen afgesloten.

 

Inschrijvingsgeld en bijkomende kosten

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het inschrijvingsgeld: 

 

Inschrijvingsgeld Normaal tarief Verminderd tarief
Jongeren t.e.m. 17 jaar € 67 € 43
Volwassenen van 18 t.e.m. 24 jaar - € 132
volwassenen vanaf 25 jaar € 314 € 132
Instrumentinitiatie

€ 250

 

 

Bij het inschrijvingsgeld komt nog € 20 voor de werkingskost.

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst met SEMU (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt voor iedereen in het domein MUZIEK het inschrijvingstarief verhoogd met €9 (€5 voor verminderd tarief) om op legale wijze fotokopieën te mogen maken van muziekpartituren.

Opgelet! De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld. Inschrijvingen zonder betaling geven geen garantie tot het toelaten in de klas.

 

Voorwaarden verminderd tarief:

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen. Elke aanspraak dient te worden gestaafd door een attest. Dit moet op het secretariaat binnen zijn vóór 30/9. Neem contact op met het secretariaat voor meer info.

Wij kunnen enkel een korting toestaan als we in het bezit zijn van een correct attest. De academie betaalt het teveel betaalde geld terug na ontvangst van het bewijsstuk.

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn.
 • verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
 • een leefloon van het OCMW ontvangen (of gelijkgesteld);
 • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
 • erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (minstens 4 punten op pijler 1);
 • voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
 • begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minstens 66%);
 • in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
 • het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
 • begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet (het vereiste attest + attest samenstelling gezin);
 • 18- tot 24-jarigen (identiteitskaart meebrengen);
 • een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld als:
  • op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie (attest samenstelling gezin en attest andere academie);
  • voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie (attest andere academie)

 

Veel attesten kan je digitaal afhalen bij de bevoegde diensten. 

- attest werkloosheid: https://www.vdab.be/mijnloopbaan

- attest samenstelling gezin: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/#

 

BELANGRIJK! 

 • Nieuwe leerlingen brengen hun identiteitskaart mee of ISI+ voor kinderen zonder kids-id
 • Betalen met bancontact
 • De lessen starten op zondag 1 september 2019.
 • De uurroosters zijn beschikbaar vanaf 15/6
 • Vul voor de instrumentinitiatie het aanvraagformulier in en mail dit door naar sec@kunstenacademie.asse.be
 • Gebruik aub niet de opmerkingen bij de online inschrijving, maar neem contact op met het secretariaat van de vestigingsplaats. Online opmerkingen kunnen te laat gelezen worden.
 • Voor het volgen van een bijkomende optie binnen hetzelfde domein (speltheater/verteltheater, klassieke dans/hedendaagse dans, 2e instrument, ...) moet je een aanvraag mailen naar het secretariaat van de vestigingsplaats.