naar inhoud

Alternatieve leercontext

Leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs kunnen een deel van hun leerervaring opdoen buiten de schoolmuren van de academie, vergelijkbaar met werkplekleren in het secundair onderwijs. De overheid noemt deze formule ‘leren in alternatieve leercontext (ALC)’.

Ook in de Kunstenacademie August De Boeck kan bv. een leerling Muziek op die manier vragen om het vak groepsmusiceren te vervangen door het regelmatig bijwonen van de repetities van de harmonie of fanfare. Deze vorm van leren beperkt zich overigens niet tot Muziek, maar kan voor elk domein.

Wel is het zo dat die vereniging steeds aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Die zijn terug te vinden in het toetsingsinstrument en afsprakenkader. De verantwoordelijke van jouw vereniging kan je daarbij helpen. Hij of zij is ook de administratieve schakel tussen jou en de verantwoordelijke van de kunstenacademie, terwijl de artistieke leider (dirigent, ...) instaat voor jouw evaluatie.

Dien je correct en volledig ingevuld aanvraagformulier voor het ‘leren in alternatieve leercontext’ in op het secretariaat van de kunstenacademie. Er wordt dan bekeken of die in jouw geval kan ingewilligd worden of niet. Je krijgt daar tijdig bericht van.

 

Voorwaarden voor de leerling:

  • Je bent stipt aanwezig op activiteiten (repetities, concerten, ...) van je vereniging.
  • Je volgt geen andere vorm van groepsmusiceren (samenspel, ensemble, koor e.d.) op de academie.
  • De aanvraag geldt steeds voor één schooljaar.
  • Je blijft beschikbaar om mee te werken aan projecten van de school als daar nood aan is.