naar inhoud

Klassiek

Vanaf het begin van je opleiding kan je meteen een INSTRUMENT leren bespelen.

Daarnaast start je met het vak MCV (muzikale en culturele vorming).

Dat doe je naar keuze binnen de klassieke afdeling of binnen de optie Jazz-Pop-Rock.

Je hebt daarbij een ruime keuze binnen elke instrumentenfamilie: 

- toetseninstrumenten: piano, pijporgel, accordeon;

- snaarinstrumenten: viool, altviool, cello, gitaar;

- blaasinstrumenten: dwarsfluit, piccolo, blokfluit, hobo, fagot, klarinet, saxofoon, trompet, trombone, cornet, bugel, hoorn, bazuin, tuba, eufonium;

- slagwerk: drum, vibrafoon, marimba, pauken;

- zang.

De instrumentlessen bestaan uit een combinatie van oefeningen en repertoire. Naarmate de techniek verbetert, komt er ook ruimte vrij om stilistisch te gaan verfijnen.  Tijdens de tweede graad leer je de belangrijkste basistechnieken en een interessant repertoire, volledig aangepast aan je persoonlijke mogelijkheden. Uiteindelijk bereiden we je voor om zelfstandig te kunnen musiceren.

Het vak MCV (muzikale culturele vorming) legt in de tweede graad de basis voor al je verdere muzikale exploraties en ontwikkelt het noten lezen, het gehoor en het gevoel voor ritme. Kortom, je leert de muzikale taal begrijpen. Via Orff-instrumentarium of samenzang wordt meteen ook de aandacht gelegd op het samen muziek maken.

In de derde graad worden brede begrippen belicht als melodie, harmonie, opera en jazz belicht. We doen dat door muziekvoorbeelden te beluisteren, partituren te bestuderen en beide in een algemeen historisch kader te plaatsen. Ook concertbezoek vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

GROEPSMUSICEREN is een andere pijler binnen je muzikale vorming. Afhankelijk van je instrument en je eigen wensen en mogelijkheden, zal je binnen een kleiner of groter instrumentaal ensemble of in een koor leren samen musiceren, luisteren naar en inspelen op elkaar.

In BEGELEIDINGSPRAKTIJK leer je begeleiden, harmoniseren en improviseren op het klavier of de gitaar.

Ook ARRANGEREN sluit daarbij aan, waar het uitgangspunt veeleer ligt op werken rond bestaande muziek of naar praktijksituaties.

MUZIEKTHEORIE, de studie van akkoordopeenvolgingen, ontwikkelt het harmonisch denken en inzicht en leidt tot het schrijven van begeleidingen en composities. Wie dat laatste wil doordrijven, volgt COMPOSITIE.

Tijdens de opleiding leer je ook op een podium te staan. Daarnaast ga je via initiatieven van je leraar en de school de muziekwereld beter leren kennen.

SPECIALISATIE behoort zelfs tot de mogelijkheden, zodat je ook na de opleiding nog nieuwe stukken kan instuderen en blijven muziek maken. 

Dit is alleen voor uitmuntende leerlingen bedoeld en het zal steeds aangevraagd en goedgekeurd moeten worden, mogelijk pas na een toelatingsproef.
Normaal duurt deze vervolmakingsopleiding 2 schooljaren, maar (alleen) voor wie verder wil studeren kan een verkort traject in 1 jaar aangeboden worden.
Per leerjaar dient 1u instrument en 1u keuze uit ingerichte vakken (BP, GM, MT, ...) gevolgd te worden.

Dien je aanvraag hiertoe in aan sec@kunstenacademie.asse.be.

http://www.kunstenacademie.asse.be/product/623/uurroosters