naar inhoud

NIEUW!!! Instrumentinitiatie voor 6- en 7- jarigen in Asse, Affligem, Opwijk en Ternat

Instrumentinitiatie voor 6- en 7-jarigen in Asse, Affligem, Opwijk en Ternat

De gemeentebesturen van Asse, Affligem Opwijk en Ternat subsidiëren de organisatie van instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar.

In Asse zijn er max. 8 lestijden voorzien, in Affligem, Opwijk en Ternat zijn er telkens 4 lestijden voorzien.
Per ingericht lesuur dienen er minimum 2 leerlingen en maximum 3 leerlingen ingeschreven te zijn.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250. Daarnaast is er ook een werkingskost € 20 en een bijdrage van € 9 voor SEMU (de vereniging van muziekuitgevers). Dit maakt een totaal van € 279 voor een volledig schooljaar.

Vermits elke deelnemende gemeente de subsidiëring voorziet in zijn eigen gemeente, is het evident dat de leerling inwoner is van de subsidiërende gemeente (voorbeeld: een leerling instrumentinitiatie in Asse is inwoner in Asse, enz.).

Aangezien slechts een beperkt aantal uren instrumentinitiatie ingericht kan worden, zullen misschien niet alle aanvragen/voorkeuren ingewilligd kunnen worden.

Hou er rekening mee dat er slechts een beperkt aantal huurinstrumentjes momenteel beschikbaar zijn, voornamelijk viooltjes. De meeste instrumenten zullen daardoor zelf voorzien moeten worden via een aankoop of huurformule. De betrokken leerkracht zal je zeker verder helpen indien gewenst.

Je moet zo snel mogelijk een schriftelijke aanvraag indienen via sec@kunstenacademie.asse.be aan de hand van bijgevoegd formulier (rechts bovenaan).

Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het instrument en de lesmomenten.

 

Klik hier voor alle informatie over de inschrijvingen.

op 30 augustus
Nieuwsoverzicht