naar inhoud

Voorwoord directeur- maatregelen coronavirus

Lieve leerlingen, ouders en vrienden van de academie,

De huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn officieel verlengd tot en met 3 mei 2020. Net zoals voor de paasvakantie proberen we in onze academie het vuur van het kunstonderwijs brandend te houden via alternatieve wegen. Ook het vlammetje van onze nieuwsbrief mag natuurlijk niet uitdoven. Ons ganse team kijkt reikhalzend uit naar de dag waarop we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. Blijf intussen gezond, in jullie kot en hou muziek, woord, beeld of dans voor ons warm! Tot gauw.

Sofie Servranckx

Directeur

Coronavirus: maatregelen kunstenacademie

Onze academie dient al zeker tot en met 3 mei haar deuren gesloten te houden. Hopelijk weten we op vrijdag (na de samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad) meer over een mogelijke heropstart van de lessen.

Ons leerkrachtenteam blijft de volgende weken dus inzetten op afstandsonderwijs via allerlei kanalen: Skype, Zoom, Whatsapp, Facebookgroepen, mail, ... Wellicht had je reeds voor de paasvakantie contact met je leerkracht(en). Mocht dit niet zo zijn, is er mogelijks iets onjuist aan de contactgegevens die we van jou hebben. We zoeken het graag samen met je uit. Geef ons een seintje via secretariaat@kunstenacademie.asse.be

Na intern overleg is er besloten dat alle eindejaarstoonmomenten en -tentoonstellingen, die normaal gezien gebruikt worden voor de eindevaluatie van de leerlingen, geannuleerd worden. In de plaats hanteren we uitzonderlijk een systeem van permanente evaluatie om te beslissen of een leerling kan overgaan naar het volgende leerjaar. Daarbij zullen we ons begripvol opstellen tegenover de huidige situatie en de vorderingen van onze leerlingen gedurende het ganse schooljaar in acht nemen. Je leerkracht zal je hierover op tijd en stond gedetailleerd informeren. We willen met deze beslissing de druk van de ketel halen en onze aandacht 100% richten op het motiveren, prikkelen en verder begeleiden van onze leerlingen in hun leerproces. We zoeken een goede balans in de rol die wij als kunstenacademie vervullen in deze bizarre tijden. 

Afhankelijk van de maatregelen die de overheid ons verder zal opleggen, wordt later een beslissing genomen of de proclamaties eind juni al dan niet kunnen doorgaan. We houden vooralsnog de opties open om in juni of september plaats te maken voor extra toonmomenten of tentoonstellingen om de leerlingen vrijblijvend de mogelijkheid te geven hun werk toch aan publiek te tonen.

op 20 april
Nieuwsoverzicht