naar inhoud

Inschrijvingen

 

Online inschrijven en betalen is mogelijk vanaf 25/6/2018 om 16u. 

Opgelet! De online inschrijvingen worden afgesloten op 29/6 om 19u en zullen terug starten op maandag 27/8 om 14u. Er is dan steeds een administratief medewerker beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Hoe online inschrijven?

 

Inschrijvingsdata:

JUNI  
Asse, Asphaltcosite, Affligem, Opwijk en Ternat
Ma 25/6 16u - 19u
Di 26/6 16u - 19u
Wo 27/6 14u - 19u
Do 28/6 16u - 19u
Vr 29/6 16u - 19u
   
AUGUSTUS  
Asse, Asphaltcosite, Affligem, Merchtem, Opwijk en Ternat 
Ma 27/8 14u - 19u
Di 28/8 14u - 19u
Wo 29/8 14u - 19u
Do 30/8 14u - 19u
Vr 31/8 14u - 19u
   
SEPTEMBER  
Asse, Asphaltcosite, Affligem, Opwijk en Ternat
Za 1/9 9u - 12u

 

Inschrijvingen na 1/9 zijn volgens de openingsuren van het secretariaat. Deze zijn terug te vinden op de website onder 'Praktisch'. Inschrijvingen moeten vóór 30/9 in orde en betaald zijn. Hierna worden de inschrijvingen afgesloten.

 

Inschrijvingsgeld

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het inschrijvingsgeld: 

Inschrijvingsgeld Normaal tarief Verminderd tarief
Jongeren t.e.m. 17 jaar € 65 € 42
Volwassenen van 18 t.e.m. 24 jaar   € 129
volwassenen vanaf 25 jaar € 307 € 129
Instrumentinitiatie * € 250  
* gemeentelijk gesubsidieerd

 

Opgelet! De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld. Inschrijvingen zonder betaling geven geen garantie tot het toelaten in de klas.

 

Voorwaarden verminderd tarief:

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen. Elke aanspraak dient te worden gestaafd door een attest. Dit moet op het secretariaat binnen zijn vóór 30/9. Neem contact op met het secretariaat voor meer info. Wij kunnen enkel een korting toestaan als we in het bezit zijn van een correct attest. Veel attesten kan je digitaal afhalen bij de bevoegde diensten. 

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn;
 • verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • een leefloon van het OCMW ontvangen (of gelijkgesteld);
 • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
 • erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (minstens 4 punten op pijler 1);
 • voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;
 • begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minstens 66%);
 • in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
 • het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
 • begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
 • een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet (het vereiste attest + attest samenstelling gezin);
 • 18- tot 24-jarigen (identiteitskaart meebrengen);
 • een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31/12 van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld als:
  • op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie (attest samenstelling gezin en eventueel attest andere academie);
  • voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie (eventueel attest andere academie)

 

Bij het inschrijvingsgeld komt nog € 20 voor de werkingskost.

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst met SEMU (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt voor iedereen in het domein MUZIEK het inschrijvingstarief verhoogd met €9 (€5 voor verminderd tarief) om op legale wijze fotokopieën te mogen maken van muziekpartituren.

 

BELANGRIJK ! 

 • Nieuwe leerlingen brengen hun identiteitskaart mee
 • Mogelijkheid tot betaling met bancontact
 • De lessen starten op zaterdag 1 september 2018.
 • de uurrroosters zijn beschikbaar vanaf 18/06/2018
 • Vul voor de instrumentinitiatie het aanvraagformulier in en mail dit door naar sec@kunstenacademie.asse.be