naar inhoud

Inschrijvingen

Leeftijdsvoorwaarden

Een leerling moet aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldoen. Deze variëren per studierichting en/of cursus en/of filiaal.

Afdeling  jongeren

Muziek en Woord: wie de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt voor 31/12 van het lopend schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs, kan toegelaten worden tot het eerste jaar van de lagere graad afdeling jongeren.

Dans: wie de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft voor 31/12 of ingeschreven is in het eerste leerjaar van de basisschool, kan toegelaten worden tot het eerste jaar dans (= cursus dansinitiatie).

Afdeling volwassenen

Wie de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft voor 31/12  van het lopend schooljaar kan toegelaten worden tot het eerste leerjaar van de lagere graad volwassenen. In samenspraak met de directeur en de leraar zijn uitzonderingen mogelijk.

Voor de studierichting woord start een volwassen leerling altijd in het eerste jaar van de middelbare graad.

Voor elke studierichting muziek - woord - dans moet afzonderlijk inschrijvingsgeld betaald worden.

Toelatingsperiode

Wie reeds over een bepaalde kennis beschikt, of vroeger reeds een vooropleiding heeft genoten en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar van een graad muziek, woord of dans. De leraar evalueert en maakt na de toelatingsperiode een proces verbaal op, waarbij hij de leerling tot de graad toelaat of (her)oriënteert. De minimumleeftijd voor de middelbare graad is 12 jaar, voor de hogere graad 15 jaar (op 31/12 van het lopend schooljaar).

 

 

Online inschrijven

Inschrijven kan voortaan ook online. De inschrijvingen worden afgesloten op 30 september.

 

Hoe online inschrijven?